Ydelser

Murerentreprise
Hovedentreprise
Byggeteknisk rådgivning
Skadesundersøgelse

Murerentreprise
Roskilde Murerservice udfører alle mureropgaver – Ingen opgave er for lille. Nyt badeværelse, reparationer, facadebehandling, om- og tilbygning. Ring for en nærmere drøftelse af Deres ønsker. Bestil et gratis konsulentbesøg.

Hovedentreprise.
Er der behov for el, vvs eller snedkerarbejde forestår jeg gerne disse arbejder med egne underentreprenører.

Byggeteknisk rådgivning
Byggeteknisk rådgivning ved huskøb. Skal De købe nyt gammelt hus er det vigtige at få et overblik over husets helbred og fremtidsmuligheder. Hvilke repartioner skal De påregne i de kommende år - er der mulighed for til- eller ombygning.

Skadesundersøgelse
Har De et byggeteknisk problem ? Fugt eller vandindtrængen, revnedannelser eller andre skader kan vi tilbyde en grundig undersøgelse med forslag til løsning. Få et overslag eller et fast tilbud på udbedringsarbejder.

Garanti og service

Roskilde Murerservice har mere end 30 års erfaring med alle former for byggeri. Vi er medlem af Dansk Byggeri og Byg Garanti